We eat, breathe & live food

De passie van Audrey Thiriar draait rond evenwicht. Zo ontwikkelde ze waarden en overtuigingen rond gastronomie en gezellig tafelen.

Audrey hecht veel belang aan de boodschap, en haar reactiviteit kent geen weerga.

Haar ecosysteem strekt zich uit over het hele culinaire grondgebied, een wereld waarin ze haar expertise als persattaché – intussen al meer dan 5 jaarvolop tot ontplooiing liet komen.